Udvikling/tilpasning af software

- når en færdigløsning ikke findes, eller ikke umiddelbart  kan anvendes

MJD-IT tilbyder asistance med udvikling af regnearks- og/eller web-baseret databaseløsninger (MySQL/PHP/HTML).